Våre tilbud

Vi har ulike tilbud:

  • Fullfinansiert forestilling med samtaleworkshop: Visning av forestillingen etterfulgt av en samtaleworkshop, holdt av fagperson innen vold og psykisk helse. I samarbeid med Stiftelsen Tryggere – www.tryggere.no – får kompaniet periodevis støtte til slike turnéer i ulike deler av landet.  Da tilbys disse forestillingene kostandsfritt. Det er derfor mulig å ønske seg forestillinger ifbm. dette. Vi legger gjerne opp fremtidige turnéer i områder vi mottar spesiell interesse. Vi har tidligere holdt slike opplegg i Østfold, Akershus/Follo, Oslo, Møre og Romsdal, disse har vært støttet av Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet.
  • Forestillingen kan bestilles gjennom Den kulturelle skolesekken. Den er godkjent av scenekunstbruket og ligger deres nettstide www.scenekunstbruket.no. Det er også her mulig å inkludere samtaleworkshop med fagperson innen vold og psykisk helse i etterkant. Om man ikke ønsker samtale med fagperson innen helse, vil skuespiller ha en 20 minutters samtale med publikum i etterkant. Vi gir ut lærerveiledning ifbm. forestillingen. Nb – vi spiller for 10.klasse kun med workshop-opplegg etterpå. På vgs er det valgfritt.
  • Booke forestillingen – med eller uten samtaleworkshop, eller med en kortere samtale på temaet.
  • Kun samtaleworkshop i ulike lengder med Stiftelsen Tryggere – enten rettet mot elevene eller kun ansatte i skolen – se mer på www.tryggere.no

Forestillingen passer for alle over 14 år: For klasser i 10.klasse på ungdomsskolen, videregående, høyskoler, folkehøyskoler, konferanser, institusjoner osv. Forestilingen alene varer i 50 minutter.

Kontakt oss for priser og annet på kompanilerkefalk£gmail.com

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YahooMyWeb