Hva er vold?

Visste du at det finnes flere ulike typer vold?

 

 

Psykisk vold

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker.I parforhold og familier kan man si ting som man angrer på, men det defineres som psykisk vold når det gjentar seg igjen og igjen, uten hensyn til den andres følelser.

Psykisk vold kan være:

Utskjelling, direkte trusler, indirekte trusler,truende kroppsspråk, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette uriktige anklager, forhør, og kontrollering. Kontrollering er en type psykisk vold som kan skje på ulike måter:

Man kan kontrollere noen ved å ta kontroll over pengene, kontrollere hvor den andre er, hva den andre gjør, hvem den andre er sammen med, hva den andre snakker med andre om.

Psykisk vold kan også være intens sjalusi; for eksempel at man sjekker mobilen, har forhør etter den andre har gjort ting på egen hånd, eller kommer med beskyldninger om at man er utro.

 

Materiell vold

Knuse ting, kaste ting, rive i stykker ting, slå i bord, vegger, dører

Materiell vold menes vold som går ut over døde gjenstander, for eksempel å knuse ting, rive i stykker ting, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting. Dette er vold fordi det er skremmende å se et annet menneske ødelegge ting i sinne, og fordi det kan hende at man ødelegger noe som har betydning for andre, og slik såre/krenke/skremme den andre.

 

Latent vold

Latent vold er vold som «ligger i lufta». De som er vitne til/utsatte for vold, kan merke dette svært godt. For eksempel at det blir en spesiell stemning hjemme etter en voldsepisode, eller før en voldsepisode. Og denne stemningen gjør at man blir ekstra redd/fryktsom for at noe skal skje, og kan gjøre at man går på tå og hev, kanskje er forsiktig, for å passe på så godt man kan for at det ikke skal skje ny vold. En slik stemning er skremmende for de som opplever det, derfor kalles dette latent vold.

 

Vold i et parforhold tenkes å gå i en sirkel som kan se ut slik:

Voldssirkelen:

1. Det smeller

2. God periode

3. Spenningsoppbygging

4. Det smeller igjen.

Det er stor forskjell på ulike parforhold hvor lang tid det går mellom hver voldsepisode. Sirkelen kan også krympe etter hvert som tiden går i forholdet, slik at voldsepisodene blir hyppigere etter hvert.

Det som er viktig, er at den som blir utsatt for vold, er klar over denne sirkelen, fordi mange opplever å få sterkt håp i repareringsfasen, og dermed bli overrasket når det smeller igjen. Ved hjelp av denne sirkelen kan den som lever i et voldelig parforhold forstå hva som skjer på en bedre måte.

Og dermed kan det bli lettere å bryte ut, og få slutt på vold i livet sitt.

 

Fysisk vold

Fysisk mishandling er hver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske, alt man kan gjøre mot en annen sin kropp.

Fysisk vold kan være:

Slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, ta kvelertak, forsøk på drukning.

 

Seksuell vold

Noen opplever seksuell vold, enten fra sin kjæreste eller fra andre.

Seksuell vold i kjæresteforhold kan være at man blir presset til å ha sex, ha sex på måter som man ikke vil, ubehagelige seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, eller voldtekt.

 

 

 

Skillelinje, ung.no

Har du opplevd noen type vold? Vi vet at mange barn og ungdom lever med vold i familien sin, eller i kjæresteforholdet sitt. Men det er ikke alltid barna eller ungdommene tenker på dette som vold, og derfor svarer de nei om de blir spurt om de har opplevd vold. Har du det vanskelig i din familie eller ditt kjæresteforhold, er det viktig å vite om det er vold du opplever. Her kan du lese hva vold kan være. Om du opplever vold, eller lurer på om du gjør det, er det viktig at du søker hjelp slik at du kan komme deg bort fra volden. Du kan få hjelp. Se «Hjelpetjenester» i menyen.

 

 

Kilde: Alternativ til vold, Stavanger. Hentet fra Ung.no sine nettsider.

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YahooMyWeb