Ungdom og Vold

Prosjektet – Jeg er bare Ida

Dette er et scenekunstprosjekt som, når det er satt opp med fagworkshop i etterkant, brukes til å forebygge mobbing, vold og seksuelle krenkelser. Forestillingens utviklingsprosess ble delt i nn i tre deler:

1) Workshops med ungdom. Intervju med grupper og enkeltpersoner. Manusutvikling basert på dette.

2) Produsering av teaterforestillingen «Jeg er bare Ida«.

3) Turné på videregående skoler. (Forestillingen er for 10.klasse og oppover.)

Premiéren var 17. januar 2014 og dette prosjektet avrundes ila 2014, men det lever videre! Vi turnérer hele Norge, med eller uten samtaleworkshop holdt av helsefagligperson i etterkant.

Scenekunstbruket har også tatt forestillingen inn i sitt reportoir og er nå tilgjengelig gjennom Den kulturelle skolesekken!

Prosjektet setter fokus på vold, bidrar til økt kunnskap og forståelse av hvordan psykisk og fysisk vold fungerer, er med på å øke åpenheten rundt vold og sprer informasjon om organisasjoner som tilbyr konkret hjelp til voldsutsatte og voldsutøvere. Et aktuelt forebyggende tiltak for å forhindre voldsadferd er å komme i kontakt med ungdommer på et tidlig tidspunkt, å bevisstgjøre dem, sette i gang tankeprosesser og få til en holdningsendring slik at de selv blir i stand til å vurdere sin egen situasjon. Økt kunnskap og åpenhet gjør det er mulig å stanse skjult vold. Ungdom selv må stoppe volden ved å vise at de ikke aksepterer denne typen adferd.

Her på nettsiden er det oppdateringer rundt prosjektet og linker til hjelpetilbud. Vi jobber med å utvikle materiell til bruk i skolen.

Et prosjekt av Kompani Lerkefalk i samarbeid med Oslo Krisesenter, Reform, Rådet for Psykisk Helse, Team Lavterskel Utviklingsfremmende Samtaler Bup Oslo Syd Oslo Universitetssykehus, Voksne for barn og videregående skoler i Oslo/Akershus. Støttet av Extrastiftelsen, FFUK (Fond for utøvende kunstnere) og FFF (Fond for frilansere/Norsk skuespillerforbund), Murmester Janken Fensholt og Sønner, Ski kommune, Politidirektoratet.

duerdeilig13x7.jpg

Copyright: Bjørg Thorallsdottir
 
 
 

BAKGRUNN

NKVTS har gjort en undersøkelse blant norske 15-åringer om vold: 27 prosent av guttene hadde opplevd vold fra annen ungdom. For jentene var tallet på 13 prosent. En dansk rapport om kjærestervold viser at hver åttende jente og hver tyvende gutt i aldersgruppen 16 til 24 år har vært utsatt for vold fra sin kjæreste. Det er stor sannsynlighet for at fenomenet er like utbredt her.
 
Det ble avdekket at kjærestevold er veldig tabubelagt; Å utøve vold mot kjæresten sin ble som regel holdt innenfor forholdet, og mange får derfor ikke den hjelpen som skal til for å bryte sitt negative handlingsmønster. Bare én av fire søkte hjelp hos venner, familie eller helsevesenet etter voldsepisodene. I Danmark har myndighetene startet en kampanje mot kjærestevold. I Norge er det ikke blitt gjort noen tilsvarende undersøkelse, men det er stor sannsynlighet for at fenomenet er like utbredt her. Hentet fra Reform v/Bjørn Løvland sin rapport http://reform.no/images/stories/Kjarestevoldrapport.pdf. På linken finner du også Reforms kartleggingsskjema rundt ungdoms forhold og syn på vold og seksuelle krenkelser. 
 
Undersøkelser i Norge viser også at 9 prosent kvinner og 2 prosent menn oppgir at de opplever grov og vedvarende vold i et parforhold i et livsløpsperspektiv. Bare ett av ti overgrep anmeldes. (Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) 2005). Volden foregår i det skjulte over lang tid uten at det oppdages. Et voldelig forhold er kompleks og vanskelig å forstå for folk utenifra. Mange har vrangforestillinger rundt vold. Vold i hjemmet er et underkommunisert samfunnsproblem og forbindes med skyld og skam.
 

Linker til samarbeidspartnere

www.oslokrisesenter.no – Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

www.reform.no – Resurssenter for menn

www.ung.no – er det offentliges informasjonskanal for ungdom.Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter

www.voksneforbarn.no – Voksne for barnFor trygg barndom og god psykisk helse. Trenger du råd om barn og unge?

www.extrastiftelsen.no – ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

www.lerkefalk.no – Teaterkompani basert i Akershus

Vi har også sider på facebook! @Jeg er bare Ida   

Instagram: Lerkefalk #jegerbareida

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YahooMyWeb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *